Page 3 - ITSSB 2022 E-Catalogue
P. 3

CONTENT

     PUPPETS / KOSTUM           2 - 11   KAJIAN TEMPATAN           251 - 257     EDUCATIONAL TOYS           12 - 45   PUSAT SUMBER             258 - 273
     & PUZZLES                    RAK & PERABOT


     KEMAHIRAN HIDUP /          46 - 80   PENDIDIKAN SENI           274 - 299
     REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI     MATEMATIK              81 - 109  ALAT KELENGKAPAN &          300 - 321
                             KEPERLUAN SEKOLAH / PSS     MERDEKA               110 - 121  KO-KURIKULUM             322 - 332
                             (PAKAIAN)


     SAINS                122 - 150  KO-KURIKULUM            333 - 339
                             (KHEMAH)     MANIPULATIVE / GAMES         151 - 177  ALAT INTEGRASI SENSORI        340 - 347
     MUZIK                178 - 190  PLAYGROUND             348 - 365


     BAHASA                191 -212  PENDIDIKAN JASMANI          366 - 449
     BM / BI / BC / JAWI / TAMIL           DAN KESIHATAN     BUKU PERPUSTAKAAN          213 -232   BIMBINGAN & KAUNSELING        450 - 465     CARTA / POSTER           233 - 247  KEBERSIHAN, KESIHATAN        466 -479
                             & KESELAMATAN     HARI RAYA AIDILFITRI        248 - 250  COP ANEKA PENDIDIKAN         480 - 511

    NOTA PENTING : Gambaran dan warna dalam katalog ini mungkin berlainan disebabkan oleh sumber pencahayaan fotografi.
    IMPORTANT NOTE : Product color in this catalogue may slightly vary due to photographic lighting sources.
   1   2   3   4   5   6   7   8