Page 3 - catalogue ITS - low server
P. 3

Puppets / Kostum     1      12      Kajian Tempatan     257    264      Educational Toys &     13     48      Pusat Sumber       265    280
      Puzzle                       Rak Dan Perabot

      Kemahiran Hidup /
      Reka Bentuk Dan      49     79      Pendidikan Seni     281    305
      Teknologi


      Matematik        80     109      Alat Kelengkapan Dan   306    331
                               Keperluan Sekolah
                               Pusat Sumber


      Merdeka         110    121       Ko-kurikulum (Pakaian)  332    342
      Sains          122    150       Ko-kurikulum (Khemah)  343    354
      Manipulative / Games  151    177       Alat Integrasi Sensori  355    361
      Muzik          178    191       Playground        362    380


      Bahasa
      BM / BI / BC / JAWI /  192    213       Pendidikan Jasmani    381    466
      Tamil                       Dan Kesihatan


      Buku Perpustakan    214    238       Kaunseling        467    482
      Carta / Poster     239    254       Cop Aneka Pendidikan   483    511     Selamat Hari Raya    255    256
     Aidilfitri
   1   2   3   4   5   6   7   8